Esmaspäeval oodatakse nooremaid õpilasi huvitundi

Kambja kool jätkab eelmisel õppeaastal algatatud tava ning pakub nooremate klasside õpilastele võimalust osaleda ühes koolipäevasiseses huviringis. Sel aastal on meie koolis huviesmaspäeva ringitunnid, mis algavad kell 11.10 ja on mõeldud kõigile 1. kuni 6. klassi õpilastele.

Huviesmaspäeva ringi valib õpilane enda jaoks iga trimestri algul. Sel õppeaastal kehtib üldjuhul põhimõte, et kahel järjestikusel trimestril samas ringis osaleda ei saa – nõnda on kõigil rohkem valikuvõimalusi ja kõik saavad kokku puutuda erinevate huvitegevustega.

Teatevõistluste ring “Tähelepanu, start! on ainus huviesmaspäeva ring, milles õpilane saab osaleda mitmel järjestikusel trimestril, sest seal valmistutakse meeskonnana võistlusteks, kuid alati oodatakse ka uusi teatevõistlusehuvilisi. Puutööringiga saavad liituda 3. kuni 6. klassi õpilased.

Huviesmaspäeva ringi saab õpilane või teda abistav pereliige valida kooli veebilehel kolmapäeva, 9. septembri õhtul alates kell 18.00 avalikustatavas e-keskkonnas. Valiku tegemiseks on aega kuni esmaspäeva, 14. septembri koolipäeva alguseni.

Selle õppeaasta huviesmaspäeva ringitunnid algavad 14. septembril kell 11.10.

Täiendavat infot või selgitusi annab huvijuht (tel 5569 6719; e-post toivo.artis@kambja.edu.ee).

Toivo Ärtis,
huvijuht


REGISTREERUMA