Gerli Edela

õpetaja: matemaatika, loodusõpetus, keemia, geograafia, biloogia; 7.b klassi juhataja