profile image

Jarmo Tael

õpetaja: ajalugu, ühsikonnaõpetus, usundiõpetus, liiklusõpetus; 7.a kl juhataja