Katre Pind

kehalise kasvatuse õpetaja, 8. klassi juhataja