Katre Pind

kehalise kasvatuse õpetaja, 7. klassi juhataja, spordiringide juhendaja