Mare Meresma

klassiõpetaja, 3. kl juhataja, kunsti- ja tööõpetuse õpetaja, käelise tegevuse ringi juhendaja
Õpiabi: K 13.20 (3. kl ruum)