Mare Mõisa

matemaatikaõpetaja, male- ja kaberingi juhendaja
Õpiabi: K 14.05 (matemaatika klass)