Mare Mõisa

matemaatikaõpetaja, male- ja kaberingi juhendaja
Õpiabi: K N, R 14.00, lisaks kokkuleppel (matemaatika klassis)