Marika Lehiste

õpetaja: muusika, kunst; 9. kl juhataja, mudilas- ja lastekoori juht, pärimusrühma juhendaja