Marika Lehiste

muusikaõpetaja, 8. kl juhataja, inimeseõpetuse ja kunstiõpetaja, mudilas- ja lastekoori juht, pärimusrühma ja liikumisjuhtide ringi juhendaja