Pärast vaheaega positiivsemad ja koostöisemad

Samal ajal kui lapsed vaheaega pidasid, käisid kooli töötajad kahepäevasel positiivse psühholoogia ja koostöö koolitusel.

Kahe päeva jooksul arutleti aktiivselt ja õhinal selle üle, kuidas meie senine koostöö on laabunud ja mida saaks paremini teha, milliseid rolle me meeskonnas koostöö tegemisel täidame ja mida me üksteiselt ootame. Räägiti sellest, kuidas mõelda positiivselt, olla endaga rohkem rahul ja tunda oma tööst suuremat rõõmu.

Koolitus- ja arendusfirma SELF II koolitajate Karin Hango ja Liis Aavaste-Hango juhendamisel viidi läbi praktiline koostöötreening koos analüüsi ja tagasisidega ning töötati välja ühised kokkulepped edasise koostöö tõhustamiseks.

Osalenute arvamus oli, et see koolitus oli mitmes mõttes vajalik ja kasulik: saadi teada, mida meeskonna liikmed igas inimeses koostöö seisukohalt hindavad ja väärtustavad ning milles on meil meeskonnana n-ö arengupotentsiaali. Selgus, et meil endil on lahendused olemas ja see on väga tore!

Koolituse korraldamiseks taotles kool raha Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames, mille eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Kokkuvõtteks julgen öelda, et kindlasti oleme koolituse järel koostöisemad, sest tahe teha koostööd ja panustada oma kooli arengusse on meis kõigis tugev ning koolitusel omandatud teadmised ja oskused aitavad meil oma tahet paremini ja tõhusamalt teostada.

Marika Karo