Õpiabi

Konsultatisoonid ja järelvastamised:

klassiõpetaja, 3. kl juhataja, kunsti- ja tööõpetuse õpetaja, käelise tegevuse ringi juhendaja
mare.paidra@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 13.20 (3. kl ruum)
klassiõpetaja, 4. kl juhataja, inglise keele ja matemaatikaõpetaja
christi.olep@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 13.20 (4. kl ruum)
klassiõpetaja, 2. kl juhataja, inglise keele õpetaja, näiteringi juhendaja
merike.nakk@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 13.20 ning kokkuleppel (2. kl ruum)
klassiõpetaja, 1. kl juhataja, matemaatika- ja õpiabi õpetaja, fotoringi juhendaja
peeter.ruuge@kambja.edu.ee
Õpiabi: T 13.20 (1. kl ruum)
loodusainete õpetaja, loodusringi juhendaja
kart.kalve@kambja.edu.ee
Õpiabi: T 14.05 ning kokkuleppel (loodusainete ruum)
(teenistussuhe peatunud) haridustehnoloog, arvutiõpetuse õpetaja, robootikaringi juhendaja
mari.talvik@kambja.edu.ee
ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja usundiõpetuse õpetaja, 5.a kl juhataja, noorkotkaste ja liiklusringi juhendaja
jarmo.tael@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 14.05 ning kokkuleppel (ajaloo klass)
matemaatikaõpetaja, male- ja kaberingi juhendaja
mare.moisa@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 14.05 (matemaatika klass)
eesti keele ja kirjanduse õpetaja, õpioskuste ringi juhendaja
tiina.tiideberg@kambja.edu.ee
Õpiabi: K14.05 ning kokkuleppel (eesti keele klass)
inglise keele õpetaja, 9. klassi juhataja
taisi.mangel@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 14.05 (inglise keele klass)
vene keele õpetaja
tatjana.konstantinova@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 14.05 (vene keele klass)
õppealajuhataja, HEV-koordinaator, inimeseõpetuse õpetaja
+372 5300 3966
ave.sillaste@kambja.edu.ee
Õpiabi: kokkuleppel
huvijuht, karjäärikoordinaator, kirjanduse ja inimeseõpetuse õpetaja
5569 6719; 741 6447
toivo.artis@kambja.edu.ee
Õpiabi: E 14.05 ning kokkuleppel (vene keele klass)
kunsti- ja käsitööõpetaja, kunsti- ja käsitööringide juhendaja
ulvi.unt@kambja.edu.ee
Õpiabi: kokkuleppel (käsitöö- ja kunsti klass)