Õpiabi

Konsultatisoonid ja järelvastamised:

klassiõpetaja, 4. kl juhataja, kunsti- ja tööõpetuse õpetaja, käelise tegevuse ringi juhendaja
mare.paidra@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 6. tund 4. kl ruumis
klassiõpetaja, 1. kl juhataja, inglise keele ja matemaatikaõpetaja
christi.olep@kambja.edu.ee
Õpiabi: T 6. tund, lisaks kokkuleppel (1. kl ruumis)
klassiõpetaja, 3. kl juhataja, inglise keele õpetaja, näiteringi juhendaja
merike.nakk@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 6. tund (3. kl ruumis)
klassiõpetaja, 2. kl juhataja, matemaatika- ja õpiabi õpetaja, fotoringi juhendaja
peeter.ruuge@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 6. tund (2. kl ruumis)
loodusainete õpetaja
anete-grete.jogi@kambja.edu.ee
Õpiabi: N 7. tund, lisaks kokkuleppel (loodusainete klassis)
haridustehnoloog, arvutiõpetuse õpetaja
mari.talvik@kambja.edu.ee
Õpiabi: kokkuleppel (arvutiklassis)
ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja usundiõpetuse õpetaja, 6.a kl juhataja, noorkotkaste ja liiklusringi juhendaja
jarmo.tael@kambja.edu.ee
Õpiabi: E 7. tund, lisaks kokkuleppel (ajaloo klassis)
matemaatikaõpetaja, male- ja kaberingi juhendaja
mare.moisa@kambja.edu.ee
Õpiabi: K N, R 14.00, lisaks kokkuleppel (matemaatika klassis)
eesti keele ja kirjanduse õpetaja, õpioskuste ringi juhendaja
tiina.tiideberg@kambja.edu.ee
Õpiabi: K alates 14.05-st (eesti keele klassis)
inglise keele õpetaja, 5. klassi juhataja
taisi.mangel@kambja.edu.ee
Õpiabi: K 14.05, lisaks kokkuleppel (inglise keele klassis)
vene keele õpetaja
tatjana.konstantinova@kambja.edu.ee
Õpiabi: N 14.00, lisaks kokkuleppel (vene keele klassis)
õppealajuhataja, HEV-koordinaator, inimeseõpetuse õpetaja
+372 5300 3966
ave.sillaste@kambja.edu.ee
Õpiabi: T, R 13.00
huvijuht, karjäärikoordinaator, kirjanduse ja inimeseõpetuse õpetaja
5569 6719; 741 6447
toivo.artis@kambja.edu.ee
Õpiabi: R 13.00
kunsti- ja käsitööõpetaja, kunsti- ja käsitööringide juhendaja
ulvi.unt@kambja.edu.ee
Õpiabi: kokkuleppel (käsitöö- ja kunsti klass)