Õpiabi

Konsultatsioonid ja järeleaitamine toimub õpetaja poolt määratud päevadel, muul ajal kokkuleppel aineõpetajaga

Õpetaja

Õppeaine

Konsultatsiooni ja järelevastamise aeg (ruum)

Christi Olep

klassiõpetaja (III kl), loodusõpetus, matemaatika

Kokkuleppel teisipäeviti pärast 5. tundi.

Gerli Edela

matemaatika, keemia, geograafia,

Esmaspäeval pärast 6. tundi ja kokkuleppel.

Ruum – Loodusained.

Inga Roos

eesti keel ja kirjandus, inglise keel

Kokkuleppel teisipäeviti pärast 4. või 7. tundi

Jarmo Tael

ajalugu, ühiskonnaõpetus, usundiõpetus

Teisipäeval 7. tund või kokkuleppel (ajaloo klass)

Kaspar Nurk

loodusõpetus, bioloogia

Kokkuleppel (loodusainete klassis, esmaspäeval pärast 5.

tundi)

Katre Pind

kehaline kasvatus

Kokkuleppel

Külli Liblik

füüsika

Kokkuleppel

Mare Meresma

klassiõpetaja (II kl), kunstiõpetus, tööõpetus

Kokkuleppel kolmapäeviti pärast 5. tundi.

Mare Mõisa

matemaatika

neljapäeval pärast 6. tundi

Marika Lehiste

muusika, inimeseõpetus

neljapäev pärast 5. tundi ja kokkuleppel

Merike Näkk

klassiõpetaja (I kl), kirjandus, inglise keel

kolmapäeval pärast 5. tundi ja kokkuleppel

Peeter Ruuge

klassiõpetaja (IV kl), matemaatika

Kokkuleppel

Raimond Käsi

tehnoloogiaõpetus

Kokkuleppel

Rauno Kiuru

kehaline kasvatus

Kokkuleppel

Stanislav

Aiupov

vene keel

Kokkuleppel

Taisi Mängel

inglise keel

kolmapäev peale 6. tundi. NB! Eelnev kokkulepe ja teema täpsustus vajalik.

Tiina Tiideberg

eesti keel, kirjandus

Kolmapäeval pärast 6. tundi +kokkuleppel

Toivo Ärtis

ajalugu, inimeseõpetus

reedel alates kella 14st või kokkuleppel

Ulvi Unt

kunst, käsitöö ja kodundus

Kokkuleppel

Urmas Heinaste

informaatika

reedel 14.05-14.55 arvutiklass