Õpiabi

Konsultatsioonid ja järeleaitamine toimub õpetaja poolt määratud päevadel, muul ajal kokkuleppel aineõpetajaga