Õpiabi

Konsultatsioonid, järelevastamised
  Päev Kellaaeg Ruum
Mare Meresma T 5.tund 1. klass
Christi Olep K 14.00 + kokkuleppel 2. klass
Merike Näkk E 6.tund 4. klass
Peeter Ruuge T 7.tund 3. klass
Anete-Grete Jõgi K 7.tund+kokkuleppel loodusained
Gerli Edela E 7.tund+kokkuleppel loodusained
Jarmo Tael/Martin Beek T 7.tund ajalugu
Mare Mõisa E, R 6., 7.tund matemaatika
Tiina Tiideberg T 6., 7.tund+kokkuleppel eesti keel
Tatjana Konstantiniova K 7.tund vene keel
Taisi Mängel K 7.tund+kokkuleppel inglise keel
Ave Sillaste N, R 6.tund kokkuleppel
Toivo Ärtis R 6.tund ajalugu
Ulvi Unt E,K 7.tund kunst
Mari Talvik E 6.tund+kokkuleppel arvuti
Marika Lehiste N 6.tund+kokkuleppel muusika
  • konsultatsioonid ja järeleaitamine toimub õpetaja poolt määratud päevadel, muul ajal kokkuleppel aineõpetajaga
  • eripedagoog/logopeed Asta Kask
  • sotsiaalpedagoog Ilona Arvi
  • abiõpetaja Rut Vaik
  • pikapäevarühma õpetajad Inga Paide ja Peeter Ruuge pikapäevarühma tööaeg (1. – 4. kl):
    • 7.30 – 8.00
    • 12.00 – 15.15