Õpilaste Kambja põhikooli vastuvõtu tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Taotluse esitamiseks laadige vorm (docx) arvutisse või telefoni, täitke väljad, digiallkirjastage vorm, lisades konteinerisse vajalikud lisad ning saatke aadressil kool@kambja.edu.ee. Kui Teil puudub digiallkirja andmise võimalus, siis laadige alla ja printige välja vorm (pdf) ja täitke see käsitsi ning esitage koos vajalike lisadega kooli kantseleile. Vajadusel aitab sekretär vormi täita.

  •