Kambja Ignatsi Jaagu kooli ajajoon

1684 – B.G. Forseliuse seminari asutamine.
1686 – Kambja kiriku õpetaja Andreas Verginius rajas Kambja kooli.
1702 (1704) – Kambja kooli õpetajana alustas tööd Ignatsi Jaak. Ta töötas õpetajana kuni 1744. aastani.
1765 – Kambja kihelkonnas oli asutatud 8 külakooli.
1843 – Kambjas luuakse kihelkonnakool (külakoolist kõrgem õppeasutus). Esimene õpetaja oli köster Johann Tarrask.
1914 – Kambja koolis õpetas Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov.
1919 – Suure-Kambjas avati uus kool.
1954 – Koolile ehitati hüdroelektrijaam.
1961 – Kambja kool muudetakse 8-klassiliseks.
1965 – Kambjas avatakse uus koolimaja. Kool kolib Suure-Kambjast Kambjasse.
1987 – Kambja koolist saab 9-klassiline kool.
1998 – Pandi nurgakivi uuele koolihoonele.
2005 – Uus koolihoone sai valmis.
2021 – Kambja põhikooli uueks nimeks saab Kambja Ignatsi Jaagu Kool.

Allikas: M. Pehlak “KAMBJA KOOL – juured ja tänapäev”

Koostas ühiskonnaõpetuse ja ajalooõpetaja Jarmo Tael.