Pikapäevarühm

Pikapäevarühm moodustatakse põhiharidust omandavatele 1.–4. klassi õpilastele. Eelisjärjekorras võetakse pikapäevarühma koolitransporti kasutavaid õpilasi.

Vabade kohtade olemasolu korral võetakse pikapäevarühma 1. klassi õpilasi, kes koolibussiga ei sõida. Pikapäevarühma täituvuse piirnorm on 24 õpilast. Piirnormi võib suurendada hoolekogu nõusolekul.

Pikapäevarühm võimaldab:

  • koolibussi ootavatele õpilastele juhendamist õppeülesannete täitmisel;
  • õppetööst vaba aja sisustamist mitmesuguste arendavate tegevustega.

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA 2023/2024. õa

Pikapäevarühma tööaeg: 7.30–8.15 ja 12.00–15.15

Kellaaeg Tegevus
7.15 Avatakse koolimaja.
7.30–8.00 Õpilaste kogunemine olenevalt transpordist.
12.00–12.15 Õpilaste kogunemine pikapäevarühma klassi.
12.15–13.10 Kirjalike koduste tööde tegemine 1.klassi õpilastega, ringitöös osalemine.
13.10–13.50 Kirjalike koduste tööde tegemine 2.–4. klassi õpilastega.

Ringitöös osalemine, Lego klotsidega meisterdamine, joonistamine.

13.50–14.05 Söömine.
14.05–14.50 Ringides osalemine, õues tegevused.

Vaba tegevus, lugemine, mängimine.

15.00–15.15 Koolibusside väljumine.

Reedel väljub koolibuss kell 14.30.