Pikapäevarühm

Pikapäevarühm moodustatakse põhiharidust omandavatele 1.–4. klassi õpilastele. Eelisjärjekorras võetakse pikapäevarühma koolitransporti kasutavaid õpilasi.

Vabade kohtade olemasolu korral võetakse pikapäevarühma 1. klassi õpilasi, kes koolibussiga ei sõida. Pikapäevarühma täituvuse piirnorm on 24 õpilast. Piirnormi võib suurendada hoolekogu nõusolekul.

Pikapäevarühm võimaldab:

  • koolibussi ootavatele õpilastele juhendamist õppeülesannete täitmisel;
  • õppetööst vaba aja sisustamist mitmesuguste arendavate tegevustega.

 

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA

Pikapäevarühma tööaeg: 12.00 – 15.15

Kellaaeg Tegevus
7.15 Avatakse koolimaja.
7.30–8.00 Õpilaste kogunemine olenevalt transpordist.
12.00–12.15 Õpilaste kogunemine pikapäevarühma klassi.
12.15–13.20 Koduste tööde tegemine, ringitöös osalemine.
13.20–14.05 Koduste tööde tegemine, õpiabi, ringitöös osalemine.
14.00–14.10 Söömine.
14.10–15.00 Ringides osalemine, õues tegevused. Vaba tegevus, lugemine, mängimine.
15.15 Koolibusside väljumine, reedel väljub buss kell 14.30.