Huviringid

 

Huvineljapäev

Alates sellest õppeaastast nimetatakse Kambja koolis neljapäevi huvineljapäevadeks, sest  just siis on antud kõigile esimese kuni seitsmenda klassi õpilastele võimalus katkestada korraks oma tavapärane õppetöörütm ja pühenduda valitud huvitegevusele.

Huvineljapäev Kambja kooli moodi tähendab seda, et kõik esimese kuni seitsmenda klassi õpilased saavad valida igaks trimestriks ühe huviringi, mille tegevuses nad osalevad  neljapäeviti neljanda tunni ajal (ehk kell 11.10 kuni 11.55). Järgmise trimestri algul võib iga õpilane jätkata kas samas huviringis või valida uue.

Huvineljapäevade algatamine annab paljudele õpilastele võimaluse osaleda rohkemates ringides, sest nende toimumisajad on senisest  enam hajutatud. Kambja koolis on juba aastaid tegutsenud palju huviringe, mille liikmed tulid kokku pärast ainetundide lõppu ja enne õpilasbusside väljumist, kuid sageli juhtus ka nii, et huvipakkuvate ringide toimumisajad kattusid ning paratamatult tuli teha loobuvaid valikuid.

Kambja kooli huvineljapäevadel pakutakse õpilastele mitmeid uusi huviringe, mille tegevuses väärtustatakse omal moel liikuma kutsuvate koolide põhimõtteid. Õpetaja Ermo Ojaste viib spordiringiga liitujad tervistavale kõnnile ning tutvustab tervist toetava liikumisharjumuse põhimõtteid. Õpetaja Marika Lehiste hakkab õpetama noori mängujuhte, kes oskaksid huvitavalt sisustada nii klassiõhtuid kui liikumisvahetunde. Loodusringi juhendaja Kärt Kalve viib noored uudistama radasid ja maastikke koolimaja lähiümbruses, et teha loodusvaatlusi või koguda sobivat looduslikku materjali mikroskoobi abil tehtavaks uurimistööks.

Veidi teises tähenduses on tervisliku eluviisi ja  liikumisega seotud liiklusring, milles osalejaid (soovitavalt 3. klassist) valmistab õpetaja Jarmo Tael ette noorele jalgratturile vajaliku juhiloa taotlemise eksamiks.

Huvineljapäevadel toimuvates ringitundides saavad oma teadmisi ja oskusi lihvida ka need õpilased, kes hakkavad  kooli esindama erinevatel võistlustel. Esimesel trimestril juhendab õpetaja Tiiina Tiideberg võistkondlikul õpioskuste olümpiaadile valmistuvaid 6.  klassi õpilasi ning nende järelkasvu 5. klassist. Õpetaja Katre Pind harjutab spordiringis teise kuni viienda klassi poiste ja tüdrukutega teatevõistluseks “Tähelepanu, start!” ning rahvastepalli turniiriks.

Huvineljapäevaringide kaudu saavad noored arendada väga erinevaid oskusi ja andeid. Taas alustab koolis tegevust male- ja kabering õpetaja Mare Mõisa juhendamisel. Õpetaja Merike Näkk ja Lilia Kiuru juhendavad muusikalise kallakuga näiteringi. Õpetaja Ulvi Unt juhendab keraamikaringi. Õpetaja Mare Meresma suunab algklassiõpilaste kunsti- ja meisterdamisringi tegevust. Õpetaja Raimond Käsi korraldab puidutööringi 4.  kuni 7. klassi õpilastele. Õpetaja Peeter Ruuge kutsub fotoringiga liituma õpilasi alates 4. klassist. Robootikaringi 1. kuni 3. klassi õpilastele viib uue juhendajana läbi Mari Talvik.

Huvineljapäevaringide  käivitamise perioodil jõudis Kambjasse soliidse lasteajakirja Hea Laps üleskutse moodustada kõikjal üle maa Hea Lapse klubisid, et ärgitada lapsi rohkem lugema ja ise looma. Sellest toredast ettepanekust tiivustatuna on ka Kambja kooli lugemishuviga lastel võimalus liituda meie Hea Lapse klubiga, mis tegutseb Toivo Ärtise juhendamisel huviringi vormis.

Registreerumine II trimestril

Huvineljapäevaks valitava ringi kohta saab õpilane  teada anda kooli veebilehel avaldatud lingi vahendusel kuni teisipäeva, 10. detsembri koolipäeva alguseni.

Huvitegevuse korraldajad paluvad, et 3. klassi õpilased jätkaksid liiklusringis  jalgratta juhiloa taotlemiseks valmistumist ning spordiringiga “Tähelepanu, start!” liituksid kindlasti ka õpilased, keda ringijuhendaja on meie esindusvõistkonda kutsunud.

Neljapäeval, 12. detsembril tulevad huviringid kokku uuendatud koosseisus.

Kui registreerumine kellelgi mingil tehnilisel või muul põhjusel ei õnnestu, peaks õpilane koolis abi küsima klassijuhatajalt või huvijuht Toivo Ärtiselt. Ühiselt tegutsedes leiame igale õpilasele huvineljapäevaks sobiva ringi.

Toivo Ärtis,
Kambja Ignatsi Jaagu kooli huvijuht

P.S.

Lisaks huvineljapäeva neljanda tunni ringidele saavad kõik Kambja kooli õpilased pärast ainetundide lõppu kõigil koolipäevadel osaleda ka paljudes teistes tuttavates ringides. Tegevust jätkavad lastekoor, poistekoor, mudilaskoor, pärimusrühm Tähelinnud, õpetaja Lilia Kiuru muusikastuudio, spordiringid, kunstiring, käsitööring, robootika- ja arvutiring, puidutööring…

Registreerumine II trimestri huvineljapäeva ringitundidesse