Nõustamine

sotsiaalpedagoog
+372 520 7638
ilona.arvi@kambja.edu.ee
E-R
huvijuht, karjäärikoordinaator, kirjanduse ja inimeseõpetuse õpetaja
5569 6719; 741 6447
toivo.artis@kambja.edu.ee
Õpiabi: R 13.00

Õpilaste ja lapsevanemate nõustamine:

SA Innove Rajaleidja keskus
Tartu, Tähe 4
tel 5886 0713
e-post: tartumaa@rajaleidja.ee

Lahtiolekuajad ja töötajate kontaktid: http://www.rajaleidja.ee/tartumaa/