Loovtöö

8. klassis koostab iga õpilane loovtöö, milleks on uurimus või praktiline töö. Loovtööde kaitsmine toimub kevadel.