Loovtöö

Loovtöö teeb 2019/2020 õa VIII klass.

Hetkeolukorrast lähtuvalt on loovtööde tähtajad muudetud.
Loovtöö elektrooniline variant tuleb esitada 17. aprillil aadressile https://drive.google.com/drive/folders/10AkXPBG3NpgLcH8xwifi…
Kellel on praktiline töö poolik, siis esitate töö sellisel kujul nagu see hetkel on ja täiendate siis, kui kooli saame. Töö lõpus peab olema juhendis olev lisa 2 e aruanne. Paberkandjal toimub töö esitamine siis, kui juba koolis oleme. Loovtööde kaitsmine toimub 21. mail.
Küsimuste korral palun pöördu oma juhendaja või vajadusel õppejuhi Ave Sillaste poole!