Õppetöö korraldus

2020/2021 õppeaastal on õppeperiood jagatud:

1. trimester 01.09.2020 – 29.11.2020

2. trimester 30.11.2020 – 14.03.2021

3. trimester 15.03.2021 – 11.06.2021

Õppeperioodil toimub õppetöö esmaspäevast reedeni (va riigipühad ja koolivaheaeg)

Päevakava

7.30-8.00 Kooli saabumine
8.00-08.15 Hommikueine
8.15-14.50 Õppetöö
10.50-11.10 Lõunasöök (I-V kl)
11.55-12.15 Lõunasöök (VI-IX kl)
12.00-16.00 Pikapäevarühma tööaeg
12.00-17.00 Huvialategevus, õpiabi, konsultatsioonid
17.00 Koolist lahkumine (viimane koolibuss)

Õppetunnid:

1. tund kell 08.15 – 09.00
2. tund kell 09.10 – 09.55
3. tund kell 10.05 – 10.50
4. tund kell 11.10 – 11.55
5. tund kell 12.15 – 13.00
6. tund kell 13.10 – 13.55
7. tund kell 14.05 – 14.50

Koolivaheajad Kambja koolis 2020/2021 õppeaastal:

 • sügisvaheaeg  19. – 25.10.2020
 • jõuluvaheaeg  23.12.2020 – 10.01.2021
 • talvevaheaeg  22. – 28.02.2021
 • kevadvaheaeg 19. – 25.04.2021
 • suvevaheaeg   14.06 – 31.08.2021

Lõpueksamid

 • eesti keel – 28.05.2021;
 • matemaatika – 03.06.2021;
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles  – 09.06.2021;

Tasemetööd

4. klass

 • loodusõpetus – 23.-24.09.2020;
 • matemaatika – 30.09-01.10.2020.

7. klass

 • loodusõpetus – 21.-22.09.2020;
 • matemaatika – 28.-29.09.2020.

Loovtööd

Loovtöö esitamine 05.04.2021 ja kaitsmine 08.04.2021.

 

Koroonaennetus