Õppetöö korraldus

Kooli 337. ehk 2023/2024 õppeaasta on jagatud:

 • I trimester 1. sept. 2023 – 1.dets. 2023
 • II trimester 02. dets. 2023 – 15. märts 2024
 • III trimester 16. märts 2024 – 12. juuni 2024

Õppeperioodil toimub õppetöö esmaspäevast reedeni (va riigipühad ja koolivaheaeg).

Õppetunnid:

1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
4. 11.10-11.55
5. 12.15-13.00
6. 13.10-13.55
7. 14.05-14.50

Pikapäevarühma tööaeg lisaks kell 7.30–8.15 ja 12.00–15.15

KOOLIVAHEAJAD

23. okt. 2023 – 29. okt. 2023
21. dets. 2023 – 7. jaan. 2024
26. veebr. 2024 – 3. märts 2024
22. apr. 2024 – 28. aprill 2024
13. juuni 2024 – 31. aug. 2024 (v.a lõpuklass)

TASEMETÖÖD

4. klass

 • eesti keel – 20.–22. september 2023
 • loodusõpetus – 25.–27. september 2023
 • matemaatika – 12.–13., 16.-17. oktoober 2023
 • A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 2. oktoober 2023
 • A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) 2.- 5. oktoober 2023

7. klass

 • eesti keel – 18.-20. september 2023
 • loodusõpetus – 27.–29. oktoober 2023
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 5. oktoober 2023
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) 5.- 6., 9.-11. oktoober 2023
 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober – 3. november; 6. november 2023
 • matemaatika – 17.–20. oktoober 2023

LOOVTÖÖ

8. klassis koostab iga õpilane loovtöö, milleks on uurimus või praktiline töö. Loovtööde kaitsmine toimub 8. klassi kevadel.