Õppetöö korraldus

Kooli 336. ehk 2022/2023 õppeaasta on jagatud:

I trimester 1. september–27. november

II trimester 28. november–12. märts

III trimester 13. märts–13. juuni

Õppeperioodil toimub õppetöö esmaspäevast reedeni (va riigipühad ja koolivaheaeg)

Õppetunnid:

1. tund kell 08.15–09.00

2. tund kell 09.10–09.55

3. tund kell 10.05–10.50

4. tund kell 11.10–11.55

5. tund kell 12.15–13.00

6. tund kell 13.15–14.00

7. tund kell 14.10–14.55

Koolivaheajad:

sügisvaheaeg 24.–30. oktoober

jõuluvaheaeg 22. detsember–8. jaanuar

talvevaheaeg 27. veebruar–5. märts

kevadvaheaeg 24.–30. aprill

suvevaheaeg 14. juuni–31. august (v.a lõpuklass)

Lõpueksamid

  • eesti keel – 02.06.2023
  • matemaatika – 07.06.2023
  • valikeksam inglise keeles, vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses  – 12.06.2023

Tasemetööd

4. klass

  • matemaatika – 19.–22.09.2022
  • eesti keel – 23.,26.–27.09.2022
  • loodusõpetus – 10.–13.10.2022.

7. klass

  • matemaatika – 19.–22.09.2022
  • eesti keel – 23., 26.–27.09.2022
  • loodusõpetus – 10.–13.10.2022.

Loovtööd

Loovtööde kaitsmine toimub kevadel