Õppetöö korraldus

2021/2022 õppeaastal on õppeperiood jagatud:

1. trimester 01.09.2021 – 28.11.2021

2. trimester 29.11.2021 – 13.03.2022

3. trimester 14.03.2022 – 13.06.2022

Õppeperioodil toimub õppetöö esmaspäevast reedeni (va riigipühad ja koolivaheaeg)

Päevakava

7.30-8.00 Kooli saabumine
8.00-08.15 Hommikueine
8.15-14.50 Õppetöö
10.50-11.10 Lõunasöök (I-V kl)
11.55-12.15 Lõunasöök (VI-IX kl)
12.00-16.00 Pikapäevarühma tööaeg
12.00-17.00 Huvialategevus, õpiabi, konsultatsioonid
17.00 Koolist lahkumine (viimane koolibuss)

Õppetunnid:

1. tund kell 08.15 – 09.00
2. tund kell 09.10 – 09.55
3. tund kell 10.05 – 10.50
4. tund kell 11.10 – 11.55
5. tund kell 12.15 – 13.00
6. tund kell 13.10 – 13.55
7. tund kell 14.05 – 14.50

Koolivaheajad Kambja koolis 2021/2022 õppeaastal:

 • sügisvaheaeg  25. – 31.10.2021
 • jõuluvaheaeg  23.12.2021 – 09.01.2022
 • talvevaheaeg  28.02 – 06.03.2022
 • kevadvaheaeg 25.04 – 01.05.2022
 • suvevaheaeg   14.06 – 31.08.2022

Lõpueksamid

 • eesti keel – 30.05.2022
 • matemaatika – 06.06.2022
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles  – 14.06.2022

Tasemetööd

4. klass

 • matemaatika (kirjalik) – 14.-17.09.2021
 • eesti keel (kirjalik) – 28.-29.09.2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 06.-07.10.2021.

 

7. klass

 • matemaatika (kirjalik) – 14.-17.09.2021
 • eesti keel (kirjalik) – 30.09. ja 01.10.2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 04.-05.10.2021
 • inglise keel (kirjalik) – 08. ja 11.10.2021
 • inglise keel (suuline) – 08. ja  11.–13.10.2021.

Loovtööd

Loovtöö esitamine ja kaitsmine toimub kevadel.