Õpilasesindus

Kambja Põhikooli õpilasesindus 333. õppeaastal

Õpilasesinduse president: Marili Meremaa (VI kl)
Õpilasesinduse asepresident: Rasmus Sõukand (VII kl)
Õpilasesinduse sekretär: Laura Lotta Sägi (VII kl)

Karita Meremaa – IV klassi esindaja
Eimy Siimpere – Va klassi esindaja
Kirke Lepist – Vb klassi esindaja
Eneli Tollimägi – VIII klassi esindaja
Jan-Erik Daškov – VIII klassi esindaja
Birgit Seer – IX klassi esindaja
Meribell Kivimets – IX klassi esindaja