Kooli nime lugu


Köstrist ja kirikust aabitsavalgus

Kambjaski hakatust sai.

Ignatsi Jaaguga kõigile selgus:

eestlaste maailm on lai.

Tiina Tiideberg

(salm Kambja kooli laulust)

Ignatsi Jaak, kelle kohta “Eesti entsüklopeedias” märgitakse, et ta oli esimesi eesti rahvusest õpetajaid, sündis umbes 1670. aastal Kambja kihelkonnas Palupera mõisale kuulunud Kavandu külas ja suri 1741. aasta maikuu algupoolel Kambjas.

Kui 1684. aasta sügisel avati Tartu lähedal Piiskopi mõisas Bengt Gottfried Forseliuse seminar (talu)rahvakooliõpetajate ja köstrite ettevalmistamiseks, pääses nooruke talupoiss Ignatsi Jaak sinna õppima Kambja kirikuõpetaja Andreas Virginiuse soovitusel ja utsitamisel.

“Forseliuse kasvandikest kõige tuntum on Ignatsi Jaak ja seda kõigiti põhjendatult, sest tema koos Pakri Hansu Jüriga käis oma teadmisi demonstreerimas kuningas Karl XI ees ja mõistagi pidid need kaks olema parimatest parimad.” – nõnda on kirjutanud ajalooprofessor Sulev Vahtre 1686. aasta detsembris toimunud sündmusele mõeldes. “Stockholmis esines Forselius oma kasvandikega Eestimaa piiskopi Heinrich Gerthi ja seejärel juba kuninga enda ning mitme kõrgema ametikandja ees. Poiste lugemise ja laulmise oskus jättis kuningale nii hea mulje, et ka kinkis oma käega mõlemale ühe kuldtukati. Peatselt järgnes kuninga korraldus asutada kool igasse Eesti- ja Liivimaa kihelkonda. Kambjas ja eriti Ignatsi Jaagu kodukülas oli Rootsi kuninga juures käimine muidugi suursündmus, mida veel 50 aastat hiljem, pärast sõja- ja katkuaegu, elavalt mäletati.”

Ignatsi Jaagu koolmeistritöö algas Rõngus. Seejärel oli ta ametis Otepääl, kuid haigestus, tuli tagasi koju ja pidas kooli oma kodukülas Kavandus. Otepääle tagasi minnes töötas ta koolmeistri ja köstrina. Pärast seda tegutses Ignatsi Jaak kodukihelkonnas ja oli aastal 1699 koolmeistriks Kambja kirikumõisas, aastal 1700 Kambja külas ja alates 1701. aastast Unipiha külas. Raamatus “Kambja kihelkonna ajalugu” (koostaja Kristjan Luhamets) märgitakse, et Kambja köstriks ja kooliõpetajaks sai Ignatsi Jaak kas aastal 1702 (visitatsiooniprotokolli järgi) või aastal 1704 (vaimulik Sutori kirja järgi).

Ignatsi Jaak oli Kambjas ametis ligi 40 aastat. Ta võis juba 1720. aastal konstateerida, et on andnud kooliõpetust umbes 500–600 lapsele. Tema juures käidi koolmeistri ametit õppimas ka väljaspoolt Kambja kihelkonda.

2021/2022. õppeaastast kannab kool Kambja Ignatsi Jaagu Kooli nime.

Toivo Ärtis