Kambja Ignatsi Jaagu Kool

Kesk 12
62034 KAMBJA
TARTUMAA

tel +372 741 6457; +372 5300 2921
e-post: kool@kambja.edu.ee

Sekretär-asjaajaja
5300 2921; 741 6457
vaike.palla@kambja.edu.ee
E - R 8.00 - 15.00
direktor
+372 5450 2161
marika.karo@kambja.edu.ee
õppealajuhataja, HEV-koordinaator, inimeseõpetuse õpetaja
+372 5300 3966
ave.sillaste@kambja.edu.ee
majandusjuhataja
5393 5836; 741 6457
kairi.keskpalu@kambja.edu.ee
huvijuht, karjäärikoordinaator, kirjanduse ja inimeseõpetuse õpetaja
5569 6719; 741 6447
toivo.artis@kambja.edu.ee
klassiõpetaja, 1. kl juhataja
mare.paidra@kambja.edu.ee
klassiõpetaja, 2. kl juhataja
christi.olep@kambja.edu.ee
klassiõpetaja, 3. kl juhataja, pikapäevarühma õpetaja
peeter.ruuge@kambja.edu.ee
klassiõpetaja, 4. kl juhataja
merike.nakk@kambja.edu.ee
kehalise kasvatuse õpetaja, 5. klassi juhataja, sporditreener
ermo.oajste@kambja.edu.ee
teenistussuhe peatunud
inglise keele õpetaja, 6. klassi juhataja
taisi.mangel@kambja.edu.ee
õpetaja: ajalugu, ühsikonnaõpetus, usundiõpetus, liiklusõpetus; 7.a kl juhataja
jarmo.tael@kambja.edu.ee
õpetaja: matemaatika, loodusõpetus, keemia, geograafia, biloogia; 7.b klassi juhataja
gerli.edela@kambja.edu.ee
kehalise kasvatuse õpetaja, 8. klassi juhataja
katre.pind@kambja.edu.ee
õpetaja: muusika, kunst; 9. kl juhataja, mudilas- ja lastekoori juht, pärimusrühma juhendaja
marika.lehiste@kambja.edu.ee
vene keele õpetaja
tatjana.konstantinova@kambja.edu.ee
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
tiina.tiideberg@kambja.edu.ee
matemaatikaõpetaja
mare.moisa@kambja.edu.ee
õpetaja: füüsika, loodusõpetus
anete-grete.jogi@kambja.edu.ee
õpetaja: kunst, käsitöö
ulvi.unt@kambja.edu.ee
huvijuht, karjäärikoordinaator, kirjanduse ja inimeseõpetuse õpetaja
5569 6719; 741 6447
toivo.artis@kambja.edu.ee
tehnoloogiaõpetuse õpetaja
raimond.kasi@kambja.edu.ee
eripedagoog-logopeed
asta.kask@kambja.edu.ee
muusikastuudio muusikaõpetaja, poistekoori juht
jana.kaar@kambja.edu.ee
sotsiaalpedagoog
+372 520 7638
ilona.arvi@kambja.edu.ee
E-R
pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja
+372 5626 3598
inga.paide@kambja.edu.ee
haridustehnoloog, arvutiõpetuse õpetaja
mari.talvik@kambja.edu.ee
Õpiabi: kokkuleppel (arvutiklassis)
abiõpetaja
rut.vaik@kambja.edu.ee
remonditööline
puhastusteenindaja
Sekretär-asjaajaja
5300 2921; 741 6457
vaike.palla@kambja.edu.ee
E - R 8.00 - 15.00
abitööline
laura.teder@kambja.edu.ee
puhastusteenindaja
anneli.piller@kambja.edu.ee
puhastusteenindaja
aili.loomus@kambja.edu.ee
puhastusteenindaja
zinaida.sepp@kambja.edu.ee
kokkuleppel
koka abi
anne.teder@kambja.edu.ee
kokk
kulli.muru@kambja.edu.ee
majahoidja
kai.ehrlich@kambja.edu.ee

Toivo Ärtis – õppenõukogu esindaja (toivo.artis@kambja.edu.ee)

Mart Jaani – lastevanemate esindaja (mart@hilaris.ee)

Kristi Kommusaar – lastevanemate esindaja

Sten Petolai – lastevanemate esindaja (sten.petolai@gmail.com)

Annely Tubin – lastevanemate esindaja (annely.tubin@mail.ee)

Janika Hinto – lastevanemate esindaja (janika.maheait@gmail.com)

Lisell Ojamets – õpilasesinduse esindaja (lisell.ojamets@kambja.edu.ee)

Maia Uibo – vallavalitsuse esindaja (maia.uibo@kambja.ee)

Kambja raamatukogu

Kesk 12, Kambja

tel 741 6447,
e-post raamatukogu@kambja.ee;

Kambja spordihoone

Võru mnt 4, Kambja

tel 741 6347,
e-post sph@kambja.ee.

Õpilaste ja lapsevanemate nõustamine:

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja keskus
Aadress: Tähe 4, 51010 Tartu (V korrus)
tel 735 0700
Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: E–N 9.00–17.00, R 9.00–15.00

Lahtiolekuajad ja töötajate kontaktid: https://rajaleidja.ee

Kambja Vallavalitsus

Aadress: Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa

tel +372 750 2600
e-post vald@kambja.ee
http://www.kambja.ee

Registrikood: 77000275

Arvelduskontod:

AS SEB Pank EE791010102034606009

Swedbank AS EE592200221068464111

Haldusjärelevalvet teostab

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond,
Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert
Katrin Ohakas,
tel 735 4068,
e-post: Katrin.Ohakas@hm.ee