Kambja Põhikool
(alates 10.09.2021 Kambja Ignatsi Jaagu kool)

Kesk 12
62034 KAMBJA
TARTUMAA

tel +372 741 6457; +372 5300 2921
e-post: kool@kambja.edu.ee

Sekretär-asjaajaja
5300 2921; 741 6457
vaike.palla@kambja.edu.ee
E - R 8.00 - 15.00
direktor
+372 5450 2161
marika.karo@kambja.edu.ee
õppealajuhataja, HEV-koordinaator, inimeseõpetuse õpetaja
+372 5300 3966
ave.sillaste@kambja.edu.ee
majandusjuhataja
5393 5836; 741 6457
kairi.keskpalu@kambja.edu.ee
huvijuht, karjäärikoordinaator, kirjanduse ja inimeseõpetuse õpetaja
5569 6719; 741 6447
toivo.artis@kambja.edu.ee
klassiõpetaja, 1. kl juhataja
mare.paidra@kambja.edu.ee
klassiõpetaja, 2. kl juhataja
christi.olep@kambja.edu.ee
klassiõpetaja, 3. kl juhataja, pikapäevarühma õpetaja
peeter.ruuge@kambja.edu.ee
klassiõpetaja, 4. kl juhataja
merike.nakk@kambja.edu.ee
kehalise kasvatuse õpetaja, 5. klassi juhataja, sporditreener
5397 2794
rauno.kiuru@kambja.edu.ee
inglise keele õpetaja, 6. klassi juhataja
taisi.mangel@kambja.edu.ee
õpetaja: ajalugu, ühsikonnaõpetus, usundiõpetus, liiklusõpetus; 7.a kl juhataja
jarmo.tael@kambja.edu.ee
õpetaja: matemaatika, loodusõpetus, keemia, geograafia, biloogia; 7.b klassi juhataja
gerli.edela@kambja.edu.ee
kehalise kasvatuse õpetaja, 8. klassi juhataja
katre.pind@kambja.edu.ee
õpetaja: muusika, kunst; 9. kl juhataja, mudilas- ja lastekoori juht, pärimusrühma juhendaja
marika.lehiste@kambja.edu.ee
vene keele õpetaja
tatjana.konstantinova@kambja.edu.ee
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
tiina.tiideberg@kambja.edu.ee
matemaatikaõpetaja
mare.moisa@kambja.edu.ee
õpetaja: füüsika, loodusõpetus
anete-grete.jogi@kambja.edu.ee
õpetaja: kunst, käsitöö
ulvi.unt@kambja.edu.ee
huvijuht, karjäärikoordinaator, kirjanduse ja inimeseõpetuse õpetaja
5569 6719; 741 6447
toivo.artis@kambja.edu.ee
tehnoloogiaõpetuse õpetaja
raimond.kasi@kambja.edu.ee
eripedagoog-logopeed
asta.kask@kambja.edu.ee
muusikastuudio muusikaõpetaja, poistekoori juht
jana.kaar@kambja.edu.ee
sotsiaalpedagoog
+372 520 7638
ilona.arvi@kambja.edu.ee
E-R
pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja
+372 5626 3598
inga.paide@kambja.edu.ee
haridustehnoloog, arvutiõpetuse õpetaja
mari.talvik@kambja.edu.ee
Õpiabi: kokkuleppel (arvutiklassis)
abiõpetaja
rut.vaik@kambja.edu.ee
remonditööline
puhastusteenindaja
Sekretär-asjaajaja
5300 2921; 741 6457
vaike.palla@kambja.edu.ee
E - R 8.00 - 15.00
abitööline
laura.teder@kambja.edu.ee
puhastusteenindaja
anneli.piller@kambja.edu.ee
puhastusteenindaja
aili.loomus@kambja.edu.ee
puhastusteenindaja
zinaida.sepp@kambja.edu.ee
kokkuleppel
koka abi
anne.teder@kambja.edu.ee
kokk
kulli.muru@kambja.edu.ee
majahoidja
kai.ehrlich@kambja.edu.ee

Üldkontakt: hoolekogu@kambja.edu.ee

Maia Uibo vallavalitsuse esindaja maia.uibo@kambja.ee
Toivo Ärtis õppenõukogu esindaja sekretär toivo.artis@kambja.edu.ee
Mart Jaani lastevanemate esindaja martÄTThilaris.ee
Marika Odar lastevanemate esindaja aseesimees marika.odarÄTTmail.ee
Sten Petolai lastevanemate esindaja sten.petolaiÄTTgmail.com
Annely Tubin lastevanemate esindaja esimees annely.tubinÄTTmail.ee
Janika Hinto lastevanemate esindaja janika.maheaitÄTTgmail.com
Eneli Tollimagi õpilasesinduse esindaja eneli.tollimagiÄTTgmail.com

Kambja raamatukogu

Kesk 12, Kambja

tel 741 6447,
e-post raamatukogu@kambja.ee;

Kambja spordihoone

Võru mnt 4, Kambja

tel 741 6347,
e-post sph@kambja.ee.

Õpilaste ja lapsevanemate nõustamine:

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja keskus
Aadress: Tähe 4, 51010 Tartu (V korrus)
tel 735 0700
Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: E–N 9.00–17.00, R 9.00–15.00

Lahtiolekuajad ja töötajate kontaktid: https://rajaleidja.ee

Kambja Vallavalitsus

Aadress: Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa

tel +372 750 2600
e-post vald@kambja.ee
http://www.kambja.ee

Registrikood: 77000275

Arvelduskontod:

AS SEB Pank EE791010102034606009

Swedbank AS EE592200221068464111

Haldusjärelevalvet teostab

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond,
Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert
Katrin Ohakas,
tel 735 4068,
e-post: Katrin.Ohakas@hm.ee