Kontaktid

Kambja Ignatsi Jaagu Kool

Kesk 12
62034 KAMBJA
TARTUMAA

tel +372 5300 2921, +372 741 6457
e-post: kool@kambja.edu.ee

Meie majal puudub ligipääs liikumispuudega inimestele.

Registrinumber: 75009562

Irma Drenkhan, kooliõde
tel +372 741 6445
vastuvõtt Kambja tervisekeskuses Aia tn 2
E, K, R kell 9–14


Teenindavad asutused:

Õpilaste ja lapsevanemate nõustamine:

Kambja Ignasti Jaagu kool on Kambja Vallavalitsuse hallatav asutus.

Teenistuslikku järelevalvet, millega kontrollitakse õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust, teostab vallavalitsus (haridusnõunik).

Riiklikku ja haldusjärelevalvet, millega kontrollitakse vaid õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasust, teostab haridus- ja teadusministeerium:

e-post hm@hm.ee
https://www.hm.ee