Õppe- ja ainekavad

Kooli õppeakava

Ajalugu

Arvutiõpetus

Eesti keel

Geograafia


Inimeseõpetus

Inglise keel


Keemia

Keemia õppeprotsess 8. - 9. kl

Kehaline kasvatus

Kunstiõpetus 1. 3. kl

Kunstiõpetus 4. - 6. kl

Kunstiõpetus 7. - 9. kl

Käsitöö 4. - 6. kl

Käsitöö 7. - 9. kl

Loodusõpetus 1. - 3. kl

Loodusõpetus 4. -6. kl

Loodusõpetus 7. kl

Matemaatika

Muusika

Usundiõpetus

Vene keel

Ühiskonnaõpetus