Loe iga päev midagi!

Et lugemine endale või teistele nii tore võib olla, tõestas ettelugemispäev. Seekord oli see lõimitud erinevate õppeainetega- nii nagu sel päeval esimene tund juhtus olema. Lugesid aineõpetajad, (valitud) õpilased või lapsevanemad. Esimese klassi külalislugeja oli Kaidi Sägi, teise klassi ees seisis Kirsti Kommusaar, 7. klass oli hoopiski raamatukogus. Noorematele käis lugemas Hanna Näkk 8.a-st. Mitmes klassis kaasnes kuulamisega mäng, mõistatamine, arutelu.

Iga päev võiks midagi lugeda-endale või teistele!

Tiina Tiideberg