Pärandkultuuri tundma õppimas

Hingedeajale sobivalt tegelesid kaheksandad klassid KIKi loodusprogrammis Vapramäel pärandkultuuriga.

Nutiseadmete ja kaartidega varustatud rühmad saadeti orienteeruma. Teekonnal tuli leida 9 pärandkultuuri objekti. Neid aitas leida ka QR-koodiga foto, millele oli lisatud küsimus või ülesanne.

Lisaks põhitööle suunati noori märkama ja pildistama huvitavaid loodusobjekte.

Tiina Tiideberg