Tähelinnud Tartu Taaderandi talistetel

Tartus Tiigi Seltsimajas toimusid 22.-25. novembrini taas Tartumaa laste ja noorte talvised pärimuspäevad Taaderandi talisted.

Taaderandi talisted on traditsioonilised talvised laste ja noorte pärimuspäevad, kus osalevad Tartumaa linnade-valdade noored. Talistete keskmes on pärimusliku eluviisiga tutvumine ja kogetu tutvustamine talistete külalistele.

Kahteistkümnendal Taaderandi talistel osales sel korral ühtekokku kaheksa erinevat folkloorirühma nii Tartus linnas kui kogu Tartumaalt.

Taaderandi taliste noortepäeva eestvedajaks on Kambja Põhikooli pärimusrühm Tähelinnud. Selles rühmas on kokku 25 pillimängijat ja tantsijat. Kõigil neidudel on kaunis ja silmatorkav triibumustriga seelik ja poistel triibuvest seljas. Tähelindude rühma juhendaja on Kambja kooli muusikaõpetaja Marika Lehiste. Tähelindude pillimängurütmis tantsiti ühiselt läbi tosin pärimustantsu, mängiti rahvamänge ning kuulati rahvajutte. Lisaks esitati ka pillilugusid. Samuti olid üritusele tulnud kaasa elama vanemad, vanavanemad, õed-vennad, sõbrad ja muidu pärimushuvilised, kes innukalt päevast osa võtsid. Kambja kooli vilistlasele Andrus Pajumägile on need juba kümnendad talisted. Seetõttu pälvis ta eripreemia oma järjekindluse ja julge esinemise eest. Pärast etteasteid said kõik soovijad käsitöötoas meisterdada erinevaid asju – talulaste mänguloomadest helkuriteni välja. Taaderandi talisted on sündmusena nii tänavuse laste- ja noorte kultuuriaasta kui ka EV100 kavas.

Pärimusrühm Tähelinnud on osalenud mitmetel üritustel. Üheks suurematest oli VII Pärimusmaailm, mis toimus 1. juunil 2017 Tartus. Pärimusmaailm sai teoks Tiigi Seltsimaja ja Kambja pärimusrühma algatusel. Selle ürituse idee oli mängida läbi 100 rahvamängu aasta jooksul.

VIII Pärimusmaailm toimub lastekaitsepäeval, 1. juunil 2018 Tartus, kus Kambja Tähelinnud on taas lustimas uute pillilugude ja lauludega.

Rahvuskultuuri säilitamine ja edasi andmine on suur töö. Väärtustades rahvuskultuuri, väärtustame rahvuse olemasolu. Kaasa tantsides ja lauldes on palju lihtsam mõista eestlaste mõttemaailma ja väärtusi. Kuigi Kambja Tähelinnud on veel oma lennu alguses, on nad leidnud juba laiemat kõlapinda maakondlikul tasemel. Kiitust väärivad kõik rühma liikmed ja kaasaelajad hingestatud esituse ning vaimse toetuse eest!

Kaidi Sägi