Kambja kooli õpilased on teadlikud kodanikud

Kodanikupäeval, 26. novembri paiku korraldab Integratsiooni Sihtasutus kodanikupäeva viktoriini, mille eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas.

Parimad vastajad selgitati alanud aasta alguses välja seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega üldhariduskoolide 5. ja 6. klassi õpilaste, eesti õppekeelega üldhariduskoolide 7.–9. klassi õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste ning vene õppekeelega üldhariduskoolide 5. ja 6. klassi õpilaste, vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.–9. klassi õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi.

Õpetaja Marju Pehlaku eestvedamisel osalesid viktoriinis kõik Kambja kooli 5.–9. klassi õpilased. Eriti hästi läks meie 7.–9. klassi õpilastel, kes said koolide üldarvestuses oma vanuserühmas kolmanda koha!

Parimad vastajad klasside lõikes olid Meribell Kivimets 7. klassist, Säde Kriiva 8.a klassist ja Keidi Sõukand 9. klassist.

Tubli töö!

Marika Karo