Liivide etluselt

Iga kevad toob Alatskivile Tartumaa noored (seekord 15), kes ei pea paljuks teha tööd nii
luule- kui proosatekstiga, need siis pähe õppida ja veenvalt teistele ette kanda. Liivi
muuseumis tuli esitada nii Jakob või Juhan Liivi loomingut kui ka Liivi preemia saanud autori teksti.

Teist korda kooli esindanud Gendra-Marleen Aasmaa teiseks autoriks oli Kambjaga
seotud Priidu Beier. Edukat etlemist tunnustati nii auhinnaga kui ühe žüriiliikme eripreemia – teatripiletiga. Kõigile boonuseks oli kaunis kevadilm ja ekskursioon Alatskivi lossis.

Tiina Tiideberg