Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

21. mail kell 17.30

Läbiviija: kliiniline psühholoog Angela Jakobson

Oskuste õpe on laste probleemide lahendamise meetod, mis tugineb lahenduskesksele

teraapiale. Meetodi keskne idee käsitleb suurt hulka laste probleeme puuduvate oskustena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisisõnu – lastel ei ole probleeme, vaid neil puuduvad oskused, mida nad ei ole veel ära õppinud.

15-sammuline sekkumistehnika pakub konkreetseid lahendusi lapsest hoolivale täiskasvanule selle kohta, kuidas täiendada käitumismustrit uute oskustega. Meetod on sobilik lastele vanuses 3–12.

Soovi korral saab kaasa osta Oskuste õppe käsiraamatu (kirjastuse hind 10 €) ja tutvuda tegevuskaartidega, millega on võimalus mänguliselt toetada oskuste omandamist. Tegevuskaarte on erinevaid (hinnad vahemikus 10–18 €): tunnete kaardid, lausete lõpetamise kaardid, tugevate tunnetega toimetuleku kaardid, vestluskaardid paaridele.

Täpsem teave https://angelajakobson.wordpress.com/lausete-lopetamise-kaardid/

Raamatuid ja tegevuskaarte saab osta sularaha eest.