Konkurss vene keele õpetaja ja haridustehnoloogi ametikohale

KAMBJA PÕHIKOOL

Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle

VENE KEELE ÕPETAJA (osakoormusega, 15 tundi)

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid;
  • teadmised muutuvast õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Õpetaja ülesanne on toetada iga õppija arengut, lähtudes tema tasemest, võimetest ja vajadustest ning õppekavas seatud eesmärkidest. Õpetaja arendab järjepidevalt oma kutseoskusi.

HARIDUSTEHNOLOOGI (0,6 ametikohta, lisaks arvutiõpetuse ja robootikatunnid)

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad (võib olla omandamisel);
  • teadmised muutuvast õpikäsitusest ja digitehnoloogia-alane kompetents;
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Haridustehnoloogi ülesanne on koordineerida digiõppe alast tegevust koolis, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õpilasi digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel.

Tööleasumine 2019. aasta augustikuus.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 15. juuniks 2019 e-posti aadressile kool@kambja.edu.ee või postiga aadressile Kambja Põhikool, Kesk tn 12, 62034 Kambja, Tartumaa.

Lisainfo telefonil 5450 2161 (Marika Karo), www.kambja.edu.ee.