Tähelinnud Taaralinna taaderandil

Kambja kooli pärimusrühm mängis pilli 24. mail Kvartali keskuses XVIII Taaralinna taaderandil, mis on Tartu laste- ja noorte folklooripäev.