Lastevanemate üldkoosolek

Kambja Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 17. septembril 2019 algusega kell 18.00 saalis.

Päevakord:

  1. 2019/2020. õa prioriteedid – Marika Karo;
  2. kooli kodukord ja õppetöö korraldus 2019/2020. õa – Ave Sillaste;
  3. Innove õpilaste rahuloluküsitluse tulemused – Marika Karo;
  4. kooli hoolekogu liikmete valimine – Marika Karo;
  5. muudatused koolibusside liikumises ja väljumisaegades.

Kokkuleppel klassijuhatajaga toimuvad klassi lastevanemate koosolekud enne või pärast üldkoosolekut.