Esmaspäevast alates toimub söömine kahes vahetuses

Alates esmaspäevast, 2. detsembrist toimub söömine kahes vahetuses:

  • 1. söögivahetunnil (kell 10.50 – 11.10) sööb 1., 2., 3., 4. ja 5.a klass;
  • 2. söögivahetunnil (kell 11.55 – 12.15) sööb 5.b, 6., 7., 8. ja 9. klass.

Et söömine kulgeks ladusalt, palun kõikidel õpilastel pidada kinni oma söögivahetunni ajast.

Marika Karo
koolijuht