333. õppeaasta lõpetamine

Kambja kooli 333. õppeaasta lõpetamiseks ei saa meie õpilas- ja õpetajaskond koguneda 5. juunil aktusesaali, vaid võib vaadata veebist ajakajaliselt meeleolukat videot.

Koolilõpumeeleolude moodsas vormis talletamise algatas ja korraldas haridustehnoloog Karolin Kask, kelle raugematu entusiasm ja tarmukus väärib tänu, mis on kirjutatud südamest ja hingest tulevate tähtedega.

Muusikaõpetaja, pärimusrühma Tähelinnud juhendaja Marika Lehiste meie väärika lauluema ja eestlauljana on kinkinud kooliperele juba kolmanda südamesoojusega loodud päevakajalise regilaulu, mille kaaslauljateks võivad ja saavad olla kõik video vaatajad.

Video annab edasi ja kannab laiali nii koolijuht Marika Karo kui õppejuht Ave Sillaste pidulikus meeleolus pöördumised ning teeb ülevaate koolipere liikmete projektinädala heategudest.

Per aspera ad astra ehk läbi raskuste tähtede poole. Sel korral siis sedamoodi.