Konkurss muusikastuudio õpetaja ametikohale

Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle

MUUSIKASTUUDIO ÕPETAJA (1,0 ametikohta)

Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus;
  • laiapõhjalised muusikaalased teadmised ja oskused;
  • hea suhtlemis- ja motiveerimisoskus;
  • loovus ja loomingulisus.

Tööülesanded:

  • õpilaste muusikahuvi toetamine;
  • pilli- ja lauluõpe individuaalselt ja rühmas.

Muusikastuudio õpetaja juhendab 1.–9. klassi õpilasi, kes soovivad muusikaga tegeleda huvitegevuse raames. Oluline on tahe ja soov teha tööd lastega ning olla ka ise loov, pakkudes õpilastele mitmekesiseid võimalusi nende huvidest ja eeldustest lähtuvalt.

Tööleasumine 1. septembrist 2020.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 17. augustiks 2020 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee või postiga aadressil Kambja Põhikool, Kesk tn 12, 62034 Kambja, Tartumaa.

Lisainfo telefonil 5450 2161 (Marika Karo), www.kambja.edu.ee.