Taaskohtumine koolis ja koolikaaslastega

Kambja koolil on suur au ja meeldiv võimalus teada anda, et meie 334. õppeaasta stardipäev on teisipäeval, 1. septembril 2020.

Päevakava:

Kell 9.00 oodatakse kõiki õpilasi ja klassijuhatajaid oma klassi tundi. Ühiselt arutatakse läbi ka need reeglid, mille teadlik järgimine ja hoolas täitmine  aitab hoida nii iga koolipere liikme kui kogu koolipere tervist.

Kell 9.40 palutakse koolimajja jõuda meie esimese klassi õpilastel  ja nende emadel-isadel. Klassijuhataja Christi Olep võtab tänavusi aabitsalapsi vastu koduklassis (teine klassiruum I korrusel). Inimeste hajutamise nõude tõttu ei saa lapsevanemaid koos lastega klassiruumi lubada, kuid kõigil soovijail on võimalus käia oma last pildistamas.

Kell 10 algab saalis õppeaasta avaaktus.

Pärast aktust kõigile õpilastele kosutav jäätisepaus, vajadusel ja kokkuleppel võivad jätkuda ka klassitunnid.

Hommikused koolibussiliinid on käigus tavapärase graafiku alusel, kojusõidubussid väljuvad kell 12.00.

Kõigil õpilastel, kelle kooli jõudmine ei sõltu bussist, palutakse kohale tulla vahetult enne klassitunni algust.

Muusikaõpetaja Marika Lehiste palub mudilaskoori ja lastekoori lauljatel ning pärimusrühma Tähelinnud liikmetel tulla kooli nõnda, et proovidega saaks alustada juba kell 8.15.

Rõõmsat ja sõbralikku kooliaastat!