Kambja Ignatsi Jaagu kooli kollektiivide mudilaskoor, lastekoor ja pärimusrühma Tähelinnud tunnid 2020/2021 õppeaastal:

Mudilaskooris laulavad 1.-4. klassi õpilased. Koorile on omistatud 2017 a. Eesti Kooriühingu poolt III koorikategooria.

T ja N kell 13.10-13.55 mudilaskoor (esimene kooritund toimub 3. septembril).

Lastekooris laulavad 5.-9. klassi õpilased. Koorile on omistatud 2017 a. Eesti Kooriühingu poolt II koorikategooria.

E ja N kell 14.05- 14.50 lastekoor (esimene kooritund toimub 3. septembril).

Mudilas- ja lastekooriga esineme oma kooli-valla aktustel, tähtpäevadel ja maakondade laulupäevadel, kontserditel. Võtame osa koolinoorte ja üldlaulupidudest. Toimuvad koori õppelaagrid.

Hea laululaps oled oodatud laulma mudilas- ja lastekoori.

Tähelinnud on pärimuskultuuri viljelev kollektiiv. Õpime pärimuspille, mängime laulu- ja ringmänge, tantsime pärimustantse. Tähelindude pillimänguõppes saab õppida:

  • väikekannelt,
  • ukulelet,
  • kitarri,
  • parmupilli.

Pillimängijatel on võimalus mänguvilumust rakendada Tähelindude orkestris. Orkestris mängime lugusid tantsude saadeteks, pillilood vanemast ja uuemast pärimusest ning repertuaarist ei puudu ka kaasaegsed rahavamuusikalood ja seaded.

Pärimusrühma on oodatud 1.-9.klassi õpilased. Kui sulle meeldivad laagrid koos toredate tegevustega, esinemised ja tegutsemisrohked ettevõtmised, siis oled teretulnud meie vahvasse kollektiivi.

E kell 13.10-13.55 pärimusrühma Tähelinnud I rühm (1.- 2.kl õpilased), esimene tund 7. septembril.

T kell 14.05-14.50 pärimusrühma Tähelinnud orkester (kõik pillimängijad), esimene orkestriproov 8. septembril.

K kell 14.05-14.50 pärimusrühma Tähelinnud II rühm (3.-9.kl õpilased), esimene rühmatund 9. septembril.

Marika Lehiste
mudilas- ja lastekoori, pärimusrühma Tähelinnud juhendaja