Kambja kool KIKi keskkonnateadlikkuse programmis

6.b klass Pühajärve matkarajal. Foto: Gerli Edela

Õpilaste osalemine loodushariduslikel aktiivõppeprogrammidel, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus – ja avastusõppe meetoditega on kahtlemata väga tähtis. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku käitumismudeli kujunemist, mis omakorda loob võimaluse Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Toetuse abiga said kõik klassid käia õppeaasta jooksul õppekäigul tunnustatud loodushariduskeskustesse või osaleda juhendatud matkadel.

Õpiti tundma Eesti kalu ja sõralisi, matkati ümber Pühajärve ja Otepää kõrgustikul, käidi Valgesoos soos ja rabas, tutvuti Emajõe ja Alam-Pedja looduskaitseala looduse ja elustikuga, võeti loodusõppeks vajalike vahenditega seljakotid selga ning läbiti kaardi abil marsruudile märgitud punktid, kus tuli lahendada eri ülesandeid.

Õpilastele pakuvad sellised õppekäigud uute teadmiste kõrval ka vaheldust koolipingis istumisele ja avardavad silmaringi.

Kambja Ignatsi Jaagu koolis on keskkonnateadlikkuse projektide eestvedaja loodusainete õpetaja Gerli Edela. Uus projekt on tal KIKile esitatud ja eelmisel nädalal saime rõõmustava uudise, et toetust eraldati ka järgmiseks õppeaastaks kavandatud õppekäikudeks.