Huviesmaspäeva ringitunnid 335. õppeaasta sügistrimestril

 

Kambja kool jätkab kahel eelmisel õppeaastal toiminud tava ning pakub nooremate klasside õpilastele võimalust osaleda ühes koolipäevasiseses huviringis. Ka sel aastal on meie koolis huviesmaspäeva ringitunnid, mis algavad kell 11.10 ja on mõeldud kõigile 1. kuni 5. klassi õpilastele.

Huviesmaspäeva ringi valib õpilane enda jaoks iga trimestri algul. Kahel järjestikusel trimestril üldjuhul samas ringis osaleda ei saa – nõnda on kõigil õpilastel rohkem valikuvõimalusi ja kõik saavad kokku puutuda erinevate huvitegevustega.

Spordiringis “Tähelepanu, start! soovitatakse õpilastel osaleda aga mitmel järjestikusel trimestril, et saavutada meeskonnana edu teatejooksuvõistlustel.

Puutööringiga saavad liituda 3. kuni 5. klassi õpilased.

Arvutiring on sel õppeaastal korraldatud nõnda, et esimesel trimestril osalevad selles kõik teise klassi õpilased, teisel trimestril kõik kolmanda klassi õpilased ja viimasel trimestril kõik esimese klassi õpilased.

Robootikaringi oodatakse sel trimestril esimese klassi õpilasi, teisel trimestril saavad kutse teise klassi õpilased.

Huviesmaspäeva ringi saab õpilane või teda abistav pereliige valida kooli veebilehel reede, 10. septembri õhtul alates kell 18.00 avalikustatavas e-keskkonnas. Valiku tegemiseks on aega kuni esmaspäeva, 13. septembri koolipäeva alguseni.

Selle õppeaasta huviesmaspäeva ringitunnid algavad 13. septembril kell 11.10.

Täiendavat infot või selgitusi annab huvijuht (tel 5569 6719; e-post toivo.artis@kambja.edu.ee).

Esmaspäevaring Juhendaja
Noored Kotkad – tutvustav ring noorteorganisatsiooniga liituda soovijatele Juhendaja õp Jarmo Tael
Näitering Juhendaja õp Jana Käär, Inga Paide
Mängu- ja liikumisjuhtide ring Juhendaja õp Marika Lehiste
Saviring (12 kohta) Juhendaja õp Ulvi Unt
Fotoring Juhendaja õp Peeter Ruuge
Spordiring “Tähelepanu, start!” Juhendaja õp Katre Pind
Palliringring Juhendaja õp Rauno Kiuru
Puutööring (15 kohta) Juhendaja õp Raimond Käsi
Loodusring Juhendaja õp Anete-Grete Jõgi
Robootika esimese klassi õpilastele (8 kohta) Juhendaja õp Merike Näkk
Arvutiring (esimesel trimestril osalevad II kl õpilased) Juhendaja õp Mari Talvik
Registreeru