Kelle valite õpilasesindusse?

Meie õppeaastas on taas kätte jõudnud see aeg, kui valitakse õpilasesinduse liikmeid. Kambja Ignatsi Jaagu kooli õpilasesinduse põhikirjas on põhimõte, et II kooliastme klasside õpilased ehk 4., 5. ja 6. klassi neiud-noormehed saavad oma klassist õpilasesindusse saata ühe liikme ning III kooliastme ehk 7.a, 7.b, 8. ja 9. klassi õppurid peaksid õpilasesindusse saatma oma klassist kaks esindajat.

Kui paar eelmist õppeaastat olid tervisekriisi tõttu kummalised, siis käesolev õppeaasta annab õpilasesinduse liikmetele kindlasti lahedamad eneseteostuse ja tegutsemise võimalused. Õpilasesinduse liikmete vahvad mõtted ja rõõmus tegutsemine aitaksid kindlasti elavdada Kambja kooli 335. aastapäeva tähistamist või kooliolümpiamängude korraldamist, kuid kindlasti on ka väiksemaid ettevõtmisi, millega tahaksite koolielu kirevamaks muuta.

Iga klassi otsustada jääb see, kuidas nemad oma esindaja või esindajate valimise korraldavad, kuid kõigile klassidele on palve, et valitute nimed selguksid hiljemalt reedel, 24. septembril koolipäeva lõpuks (hiljemalt kell 15.00).

Septembri viimasel nädalal toimub vastvalitud õpilasesinduse esimene koosolek. Eriti tore oleks, kui iga klass saadaks oma esindaja õpilasesinduse esimesele koosolekule (ja edaspidigi!) koos nende ideede või soovidega, mille teostamist eelseisval õppeaastal ootate ja millele tahaksite ise kaasa aidata.