Õpilasesindus astus ametisse

Kambja Ignatsi Jaagu kooli õpilasesinduse uue koosseisu vastvalitud liikmed usaldasid presidendi staatusega seonduvad rõõmud ja mured Laura Lotta Sägile, asepresidendiks sai Marili Meremaa ja sekretäritööd hakkab tegema Heleri Tennosaar.
Õpilasesinduse esindajaks kooli hoolekogu koosolekutel on Lisell Ojamets.
Õpilasesinduse liikmed leppisid kokku, et aru- ja plaanipidamisteks kohtutakse iga kalendrikuu esimesel kolmapäeval algusega kell 10.50. Kui plaanid saavad teoks ja soovid täituvad, siis saavad koolipere liikmed igal kuul osaleda ühel õpilasesinduse poolt algatatud ettevõtmisel.
Et õppeaasta on alles noor, ootavad õpilasesinduse liikmed oma koolikaaslastelt mõtteid ja soove nende tegevuste osas, mida võiks ühisel ja ühendatud jõul ette võtta.
Õpilasesinduse uue koosseisu avakoosolekul osales ka koolijuht Marika Karo, kes soovis õppurite seast valitud koostöökogule edu ja õnnestumisi ning kutsus õpilasi aktiivselt osalema nii kooli juubeliaasta tähistamise korraldamisel kui kooliolümpiamängude läbiviimisel.

Kambja Ignatsi Jaagu kooli õpilasesinduse liikmed
2021/22. õppeaastal:

Madli Jürimäe – 4. kl
Elektra Kaeramaa – 5. kl
Maria Kesperi – 6. kl
Kristina Mark – 7.a kl
Kätlin Soosaar – 7.a kl
Marili Alliksaar – 7.b kl
Amanda Pärk – 7.b kl
Marili Meremaa – 8. kl
Lisell Ojamets – 8. kl
Laura Lotta Sägi – 9. kl
Heleri Tennosaar – 9. kl