Kodanikunädala projektipäev

Kambja Ignatsi Jaagu kool tähistas reedel esimese trimestri viimast päeva kodanikunädalast lähtuva projektipäevaga.

Keskenduti üldpädevuste arendamisele. Erilise luubi all olid ettevõtlikkus, sotsiaalne ja kodanikupädevus ning enesemääratluspädevus. 1.-5. klass meisterdas valla arendusjuhi Kristi Kulli juhendamisel helkureid. Piirkonnapolitseinik Argo Lääts arutles lastega liiklusohutuse teemadel ning üheskoos riputati valminud helkurid koolimaja kõrval kasvavatele puudele – neist said mõne hetkega säravad helkuripuud! 6.- 9. klass osalesid valla haridusnõuniku Maia Uibo ettevõtlikkuse loengus teemal „Raha“. Lisaks viisid Eesti arstiüliõpilaste liidu esindajad 7. -9. klassi õpilastega läbi seksuaaltervise koolituse.