Fotoring

    Õpetaja Peeter Ruuge kutsub fotoringiga liituma õpilasi alates 4. klassist.

    Tunde on tunniplaanis: 1

    Neljapäev
    -
    Arvutiklass