Inglise keele ring (I – II kl)

    Ringilastele õpetab inglise keelt klassiõpetaja Merike Näkk.

    Inglise keele ring on mõeldud 1. ja 2. klassi õpilastele sissejuhatusena inglise keele õppeks. Keelega tutvumine toimub läbi luuletuste, laulude, mängude ja käeliste tegevuste. Enamasti toimub sõnavara õppimine suuliselt läbi kuulamise ja kordamise, kuid täidame ka töölehti (esimese klassi õpilastega vähem teise klassi õpilastega rohkem).

    Tunde on tunniplaanis: 1

    Teisipäev
    -