Loodusring

  Loodusringi juhendaja õpetaja Kärt Kalve viib noored uudistama radasid ja maastikke koolimaja lähiümbruses, et teha loodusvaatlusi või koguda sobivat looduslikku materjali mikroskoobi abil tehtavaks uurimistööks.

  Loodusring koondab loodus- ja teadushuvilisi noori. Uurime koos seda, miks ja kuidas miski looduses toimub, lähenedes loominguliselt ja teaduslikult. Näiteks uurime, millised on seosed inimese ja looduse vahel, teeme huvitavaid katseid, vaatleme loodust ja õpime seda lähemalt tundma.

  Loodusringi eesmärk on looduses toimuvaid protsesse mõista, et oskaksime meid ümbritsevat keskkonda rohkem väärtustada ja sellest rõõmu tunda.

   

  Tunde on tunniplaanis: 1

  Neljapäev
  -
  Loodusained