Loodusega sõbraks KIKi keskkonnateadlikkuse programmi kaudu

Lõppenud õppeaastal said Kambja Põhikooli kõikide klasside õpilased tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi raames eraldatud projektitoetusele käia sügisel ja kevadel õppekäigul loodushariduse keskustes ning looduse poolest põnevates ja õpetlikes paikades.

Populaarseimad õppekohad olid Kiidjärve Looduskeskus, Jääaja keskus, Otepää Looduskeskus ja RMK Emajõe-Suursoo Looduskeskus. Kogenud giidide ja juhendajate käe all tutvuti Jääaja keskuse ekspositsiooniga, rännati Lemming Lempsiga, külastati Kiidjärve sipelgariiki ja Elistvere loomapargi sõralisi, käidi Taevaskojas, Vooremaal ning Pühajärve ääres ja matkati Alam-Pedja raba ja Otepää looduspargis.

Programmi raames käisid meie kooli 1.– 9. klassi õpilased 22 õppekäigul ning eraldatud toetus võimaldas katta nii transpordikulud kui ka piletiraha. Õpilaste sõnul olid need põnevad reisid, mille käigus õpiti kindlasti rohkem kui tavapärases loodusõpetuse või geograafia tunnis.

Keskkonnateadlikkuse programm jätkub ka järgmisel aastal ning meie kool on esitanud taotluse uute õppekäikude rahastamiseks.

Marika Karo