Kambja kooli aasta õpetajad ja aasta kolleeg

Tänasel õpetajate päeval on igati paslik kiita ja tõsta esile tublisid õpetajaid ning kolleege, keda hinnatakse nende eriliste omaduste või oskuste poolest.

Sel aastal pälvis maakondliku aasta õpetaja tiitli 1. klassi juhataja õpetaja Mare Paidra. Tartu Ülikooli aulas toimunud pidulikul tänuüritusel andsid talle tunnustuse üle maavanem Reno Laidre ja Tartu abilinnapea Tiia Teppan. Õpetaja Mare Paidral on sel aastal kantseldada tervelt 23 poissi ja tüdrukut ning see ei ole lihtne töö. Palju jõudu ja jaksu!

Möödunud kevadel korraldas aasta õpetaja valimised ka õpilasesindus. Oma hääle sai iga õpilane anda õpetaja poolt, kes suhtub õpilastesse kõige abivalmimalt, julgustab ja motiveerib õpilasi, märkab ja tunnustab õpilaste saavutusi, õpetab oma õppeainet huvitavalt ja küsib oma töö kohta tagasisidet.

Tänasel kogunemisel anti tunnustused ja aasta õpetaja tiitel kogu koolipere ees pidulikult üle. Õpilaste arvates on koolis palju häid õpetajaid, eelmisel aastal jäi õpilastele eriliselt silma loodusainete õpetaja Kristjan Mahla, kes õpilaste hinnangul „õpetab hästi, temaga saab palju juttu puhuda. Ta on väga uuendusmeelne ja võtab oma tööd tõsiselt“.

Väga paljud õpilased märkisid oma lemmikõpetajaks matemaatikaõpetaja Mare Mõisa, kes „on alati heas tujus. Ta naudib seda mida ta teeb, vähemalt mulle tundub nii, sest ta näeb vaeva, et lapsed matemaatika selgeks saaksid. Ta näeb vaeva, et meil oleks võimalus esindada kooli olümpiaadidel ja ta on lihtsalt väga tark inimene“.

2016/2017. õa aasta õpetajaks valisid Kambja kooli õpilased kehalise kasvatuse õpetaja Rauno Kiuru, kes „oskab hästi õpilastega suhelda. Ei lase sul laiselda. Kehalises kasvatuses hoiab kogu aeg head rõhku peal“.

Pöidlad püsti ja siirad õnnitlused teile ning suur-suur aitäh kõikidele meie kooli tublidele pedagoogidele! Ilma teieta ei saa!

Kooli personalil oli samuti võimalus nimetada endi seast kolleeg, kes on silma paistnud siira vastutulelikkuse, lahkuse ja sõbralikkusega, kellega on kerge „asju ajada”, kes peab kinni antud lubadustest ja kelle poole pöördudes on enamasti abi saadud.

Aasta kolleegi tiitli pälvis Kai Ehrlich, kes „aitab alati kõiki kolleege arvutialastes probleemides, on rõõmsameelne ja huumorisoonega“.

Töö kiidab tegijat ja mul on nii hea meel, et häid töötegijaid meil jätkub!

Marika Karo
Kambja kooli direktor


Avaldatud ajalehes KODUVALD