Robootikaring on stardijoonel

Foto: Arno Mikkor (EU2017EE)

Riigieelarvest noorte huvihariduse mitmekesistamiseks eraldatud toetuse eest ostis Kambja kool robootikaringile vajalikke seadmeid, mis peaksid kooli jõudma detsembri algul. Siis alustab tegevust ka kaks robootikaringi (kuni V klassi õpilastele ja alates VI klassist).

Ringijuhendajaks saab seni meie naabervallas ja nüüd Kambja vallas elav noormees Ragnar Margus, kes õpib arvutit ja robootikat magistritasemel Tartu Ülikoolis (FB andmetel kuulus Ragnar Margus koos oma õpingukaaslastega nende tegijate hulka, keda saatis korralik edu novembri viimasel nädalavahetusel Tallinnas toimunud võistlusel Robotex).

Kambja kooli robootikaring hakkab kogunema arvutiklassis teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.

Teisipäeviti oodatakse vanemasse vanuserühma kuuluvaid õpilasi, kelle ringitund kestab 90 minutit. Neljapäeviti tulevad kokku nooremad robootikahuvilised, kelle ringitund on 45 minutit.

Ringitunnis osalemise soovist palutakse teada anda e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee. Noorema astme õpilaste puhul eeldab kool, et lapse soovi edastajaks on lapsevanem (Kambjast kaugemal elavate laste puhul ootab kool perekondade tuge kojusõidu korraldamisel). Vanema astme õpilased võivad ka ise oma robootikahuvist teada anda, kuid ka nende peredes tuleks vajadusel läbi arutada kojusaamisvõimalused.

Iga robootikahuviline võiks enne ringiga liitumist läbi mõelda, kas tema tahe ja innukus on püsiväärtused. Põhjendamatute puudumiste korral jätab kool endale õiguse asendada hooletu ringiliige uue huvilisega.

Robootikaringi esimesed kokkusaamised toimuvad teisipäeval, 5. detsembril (vanem rühm) ja neljapäeval, 7. detsembril (noorem rühm).