Õpilasesindus on otsustanud, et sõbrapäeva puhul kogutakse postkasti kirju ja häid sõnumeid, et need siis adressaatidele kätte toimetada.

Sõbrapäeva kohviku on lubanud avada 8.a  klassi noored.

Koolivend Karl-Martin Teppand ootab kõiki huvilisi kell 12.15 saali keskpäevadiskole.