Kambja Ignatsi Jaagu kooli 331. lennu koolilaskepäev

Koolilõpetajate tunniplaan:

  • kell 8.15 kuni 9.45 – õuesõpe (visiit pereõe juurde, nostalgiahetked lasteaias, võimalusel saunakülastus).
  • Kell 9.45 – projektiõpe “Kordusõppus esimese klassijuhataja juures” ehk taaskohtumine õpetaja Christiga
  • Umbes kell 10. …. (sobivalt hea ilma korral õue) mängud VIII klassi õpilaste juhendamisel

Kell 8.15 kuni 10.50

tunniplaanijärgsed tunnid I kuni VII klassi õpilastele
(aktusel esinevaid õpilasi kutsutakse ka vajadusel proovidesse).

Kell 11. 15
Koolilaskepäeva aktus kogu kooliperele

Toiduvahetunnid: kell 10.50 I kuni V klassi õpilastele, pärast aktust VI-IX klassi õpilastele.

Kell 13.00 väljuvad koolibussid. Pikapäevarühma ei ole.

Koolilaskepäeva korraldavad VIII a ja VIII b klassi õpilased.