KIKi projekti edukas jätk

KIKi projekti raames rahastatud õppekäigud tõid ka sel õppeaastal loodusainete ja
ettevõtlikkuse õppimisse suurt vaheldust. Kõikidel Kambja Põhikooli õpilastel oli aasta jooksul võimalik õppida tundma loodust ja koguda tarkust säästliku eluviisi kohta õppekäikudel Jääaja Keskusesse ja Vapramäe- Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse looduskeskustesse. Vapramäel uuriti pärandkultuuri, mullastikku, metsa majandamist ning säästlikku ja mõistlikku eluviisi, Vitipalus vee-elustikku ja Vellaveres ilma ning tigusid. Talvisel õppekäigul Jääaja Keskusesse said 1. klass ja 3. klassid tuttavaks mammuti ning Lemming Lempsiga.

Nii õpilased kui ka õpetajad on ühel nõul, et sellised õppekäigud on põnevad ning väga harivad. Seetõttu on kool esitanud rahataotluse, et järgmisel aastal sarnaste õppekäikudega jätkata. Projekti eestvedaja on juba mitu aastat loodusainete õpetaja Gerli Edela, kes on ise suur loodusesõber ja kelle soov on, et ka lapsed õpiksid loodust tundma ja hoidma.

KIKi keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Marika Karo