Kui tunniplaanis ette nähtud kohustused täidetud, võib iga Kambja kooli õpilane jätkata oma päeva mõnes toredas ja kasulikus huvialaringis. Nende hulgas on sel korral nii ammuseid tuttavaid, kuid ka täitsa uusi valikuid. Kes on aktiivsem ja särtsakam õpilane, see võib hea tahtmise korral leida ringitegevuse vahendusel põnevat tegevust igaks pärastlõunaks.

Kõigi huviringide konkreetne toimumisaeg selgub pärast õppetööd reguleeriva tunniplaani lõplikku valmimist, kuid õpilastel tasuks ringijuhendajatega juba enne seda ühendust võtta, et neile sobivate aegade osas läbi rääkida.

Loodetavasti leiavad kõik Kambja kooli õpilased endale sobiva huviringi ning kõikide ringide vastu tuntakse ka huvi. Kui mõne huviringi osalejaskond jääb napiks, võib kool loobuda selle avamisest.

UUS!

Noorte Kotkaste ring

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille missioon on vabatahtlikust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatus töö kaudu.

Noorkotkaste põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, oluliselt kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodaniku oskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka selle eest, et noorte meeste juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust. Kõik noorkotkad sooritavad järgu- ja erikatseid, lisaks koolitatakse malevas salga – ja rühmapealikke.

Noored Kotkad on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

Noorkotkad pakuvad noortele:

  • Aktiivset ja seiklusrikast tegevust
  • Võimalusi enese proovilepanekuks
  • Laagreid, matku ja võistlusi
  • Reisimine Eestis ja välismaal
  • Uusi sõpru ja tuttavaid
  • Mängulist õppimist.

Noorkotkaste rühma tegevust korraldab kaitseliitlane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Jarmo Tael.

UUS!

Avaliku esinemise ring

Ring pakub abi ja õpetust, kuidas tulla toime esinemishirmuga valmistada ette ja pidada loovtöö vms kaitsekõnet olla edukam suhtleja väidelda (ja miks see oskus vajalik on) arendada oma kõnelemisoskust.

Ring sobib vanemale kooliastmele, eriti ootan 8. kl õpilasi.

Avaliku esinemise ringi tegevust juhendab eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiina Tiideberg.

UUS!

Fotoring

Koolis toimub sageli üritusi, mille jäädvustamiseks ei ole võimalik kutselist fotograafi tellida. Samas on õpilasi, kellele meeldib pildistada. Neile huvilistele professionaalse pildistamise kogemuse andmiseks avatakse koolis fotograafiaring. Ringitöös osalejad saavad kogemusi kaasaegse fototehnika kasutamiseks (sündmuste pildistamine, kunstilised fotod ja piltide töötlemine).

Fotoringi asutaja ja juhendaja on klassiõpetaja Peeter Ruuge.

Spordiring noorematele õpilastele (pallimängud, valmistumine teatevõistluste sarjaks „Tähelepanu, start!“)

Spordiring (pallimängud, valmistumine teatevõistluste sarjaks „Tähelepanu, start!“) on mõeldud kõikidele teise kuni viienda klassi õpilastele. Kool osaleb maakondlikel rahvastepalli võistlustel, mistõttu keskendume teeningutel rohkem rahvastepallile (püüdmine, viskamine, kiirus, osavus, strateegia).

Kuna nädalas on kaks treeningut, siis valmistume talvisel perioodil ka võistlussarjaks „Tähelepanu, start!“ (kombineeritud teatevõistlused). „Tähelepanu, start!“ on võistlussari, millel võistlevad teise kuni viienda klassi õpilased. Treeningutele on oodatud kõik õpilased, kelle hulgast kooli esindusvõistkonda kaasatakse kõige kiiremad, osavamad ja nutikamad. Võistlustele saab igast klassist 3 tüdrukut ja 3 poissi.

Spordiringi tegevust suunab kehalise kasvatuse õpetaja Katre Pind.

Näitering

Näiteringi tegevusest võiksid osa võtta õpilased IV-IX klassini.

Mängides draamamänge avaneb iga õpilase loominguline võimekus, mis annab talle oskuse ja julguse elada mitmekülgsemat elu. Draamamänge mängides jõutakse välja lavastusteni, milles on võimalik õpilasel täita just talle sobivaid rolle.

Näitering ei nõua eelnevaid oskusi ja näiteringi tööst sobib osa võtma nii elav kui vaikne, laulev ja laulda mitteoskav, tantsiv ja tantsida mitteoskav õpilane, arg ja julge ja igaüks, kes tahab esineda mingis rollis. Oodatud on kõik, kel soov esineda. Näitering aitab tegeleda väljendusoskuse erinevate vormidega.

Näiteringis juhendab õpilasi õpetaja Sirle Kuristik.

Mudilaskoor

Kambja kooli mudilaskooris laulavad 1.-4. klassi õpilased.

Koorile on omistatud 2017. a. Eesti Kooriühingu poolt III koorikategooria.

Esineme oma kooli /valla aktustel, tähtpäevadel ja maakondade laulupäevadel, kontserditel.

Võtame osa koolinoorte ja üldlaulupidudest.

Toimuvad koori õppelaagrid.

Ees ootavad laulupeod:

20.-22. juuni 2019 – Tartu laulupidu laulupeo 150.aasta sünnipäevaks,

4.-7. juuli 2019 Tallinn XXVII üldlaulupidu „Minu arm“.

Algklassiõpilasi ootab laulma dirigent Marika Lehiste.

Lastekoor

Kambja kooli lastekooris laulavad 5.-9. klassi õpilased.

Koorile on omistatud 2017. a. Eesti Kooriühingu poolt II koorikategooria.

Esineme oma kooli /valla aktustel, tähtpäevadel ja maakondade laulupäevadel, kontserditel.

Võtame osa koolinoorte ja üldlaulupidudest.

Toimuvad koori õppelaagrid.

Ees ootavad laulupeod:

20.-22. juuni 2019 Tartu laulupidu laulupeo 50. aasta sünnipäevaks,

4.-7. juuli 2019 Tallinn XXVII üldlaulupidu „Minu arm“.

Lastekoori tegevust suunab dirigent Marika Lehiste.

Õpilaste pärimusrühm Tähelinnud

Tähelinnud on pärimuskultuuri viljelev kollektiiv. Õpime pärimuspille, mängime laulu- ja ringmänge, tantsime pärimustantse. Tähelindude pillimänguõppes saab õppida: väikekannelt, ukulelet, kitarri.

Pillimängijatel on võimalus mänguvilumust rakendada Tähelindude orkestris. Orkestris mängime lugusid tantsude saadeteks, pillilugusid vanemast ja uuemast pärimusest ning repertuaarist ei puudu ka kaasaegsed rahavamuusikalood ja seaded.

Pärimusrühma on oodatud 1.-9. klassi õpilased. Kui sulle meeldivad laagrid koos toredate tegevustega, esinemised ja tegutsemisrohked ettevõtmised, siis oled teretulnud meie vahvasse kollektiivi.

Pärimusrühma Tähelinnud juhendaja on Marika Lehiste.

Poistekoor

Mõne aasta eest hoogsalt ja kõlavalt tegevust alustanud poistekoor ootab laulma nii seniseid liikmeid kui uusi lauluhuvilisi poisse.

2017. a. laste ja noorte laulupeo eel toimunud ettelaulmisel hindas Eesti Kooriühing Kambja poistekoori II kategooria vääriliseks.

Kambja kooli poistekoori proovides valmistutakse kogu õppeaasta jooksul 2019. aasta suvel toimuvaks juubelilaulupeoks.

Poistekoori asutajaks ja dirigendiks on kooli muusikastuudio õpetaja Lilia Kiuru.

Kooli muusikastuudio

Muusikastuudio annab võimaluse harjutada soolo- ja ansamblilaulu, kokkuleppel õpetajaga toimub sissejuhatav pilliõpe (huvilisel peab olema harjutamiseks oma pill). Muusikastuudio õpilaste jõulu- ja kevadkontserdid on kujunenud oodatud kultuurisündmuseks Kambjas.

Muusikastuudio uute liikmete vastuvõtt kuulutatakse konkreetsemalt välja septembris, kui senised osalejad on teatanud oma jätkamisest ning selgub, kas ja kui palju vabaneb õppekohti.

Kellamänguansambli koosseisu laiendamise tõttu oodatakse kindlasti uusi huvilisi.

Muusikastuudios juhendab laulu- ja pillihuvilisi muusikaõpetaja Lilia Kiuru.

Inglise keele ring

Inglise keele ring on mõeldud 1. ja 2. klassi õpilastele sissejuhatusena inglise keele õppeks. Keelega tutvumine toimub läbi luuletuste, laulude, mängude ja käeliste tegevuste. Enamasti toimub sõnavara õppimine suuliselt läbi kuulamise ja kordamise, kuid täidame ka töölehti (esimese klassi õpilastega vähem teise klassi õpilastega rohkem).

Ringilastele õpetab inglise keelt klassiõpetaja Merike Näkk

Loodusring

Loodusring koondab loodus- ja teadushuvilisi noori. Uurime koos seda, miks ja kuidas miski looduses toimub, lähenedes loominguliselt ja teaduslikult. Näiteks uurime, millised on seosed inimese ja looduse vahel, teeme huvitavaid katseid, vaatleme loodust ja õpime seda lähemalt tundma.

Loodusringi eesmärk on looduses toimuvaid protsesse mõista, et oskaksime meid ümbritsevat keskkonda rohkem väärtustada ja sellest rõõmu tunda.

Loodusringi ettevõtmisi suunavad loodusainete õpetajad Merilin Meier ja Kärt Kalve.

Arvutiring

Kooli õppekavast tulenevalt alustatakse arvutiõpetuse tunde neljandas klassis, kuid arvutiringis osalemise kaudu saavad vajalikke IT-teadmisi ja -oskusi koguda ka teise ja kolmanda klassi õpilased.

Arvutiringi tunde viib läbi arvutiõpetaja Kai Ehrlich.

Arvutiring konsultatsiooni soovijatele

Kooli õppekava ei võimalda arvutitunde VII ja IX klassi õpilastele, mistõttu nendelele on loodud võimalus osaleda arvutiringis ja saada erinevate õppeülesannete (referaadid, esitlused jne) täitmiseks vajalikku IT-alast juhendamist.

Arvutiringi tundides juhendab õppijaid arvutiõpetaja Kai Ehrlich.

Korvpall

Spordihoonesse korvpallitreeningutele oodatakse kõiki huvilisi I kuni IX klassini.

Korvpallitreeneriks on kehalise kasvatuse õpetaja Rauno Kiuru.

Jõusaalitreening

Spordihoone jõusaalis toimuvatesse treeningtundidesse oodatakse kõiki huvilisi VII kuni IX klassini. Osalejatele antakse teadmisi erinevatest lihastreeningite alustest ja põhimõtetest. Samuti proovitakse erinevaid treeningmeetodeid ning tutvustatakse nende mõju lihaskonnale.

Jõusaalis tegutseb treenerina kehalise kasvatuse õpetaja Rauno Kiuru.

Puidu- ja metallitöö ring

Oma käte, mõistuse ja tahtega meisterdada soovivaid IV kuni IX klassi õpilasi oodatakse puidu- ja metallitöö ringi liikmeteks. Kokkuleppel juhendajaga saavad ringis osaleda ka nooremate klasside õpilased, kellel on tekkinud soov valmistada midagi jõukohast.

Meisterdamishuviliste noorte ringi juhendab tehnoloogiaõpetuse õpetaja Raimond Käsi.

Kunsti- ja keraamikaring

Kunsti- ja keraamikaringi liikmeteks oodatakse huvilisi IV kuni IX klassi õpilaste hulgast, kuid kokkuleppel õpetajaga võivad tulla ka nooremad.

Ringitööd kavandab ja juhendab kunstiõpetaja Ulvi Unt.

Käsitöö ja kangakudumise ring

Käsitöö ja kangakudumise ringi liikmeteks kutsutakse huvilisi IV kuni IX klassi õpilaste hulgast, kuid kokkuleppel õpetajaga võivad liituda ka nooremad.

Ringitööd seab ja sätib käsitööõpetaja Ulvi Unt.

Robootika

Mis on robootika?, Millega robootika tegeleb?, Mis on robot? – need sissejuhatavad küsimused esitas Kambja kooli esimese robootikaringi entusiastlik ja pühendunud juhendaja Ragnar Margus õpilastele 2017. aasta detsembris. Pärast seda jõuti varsti teooria juurest praktilise tegevuseni. Õhinat oli omajagu!

Robootika ringi oodatakse huvilisi ka sel õppeaastal, kuid ülikoolis õppekoormuse suurenemise tõttu ei saa Ragnar Margus kahjuks Kambjas ringijuhina jätkata. Sestap otsitakse-leitakse robootikaringile uus eestvedaja. Täpsem info selles osas esimesel võimalusel.

Algklasside huviring “Targad ja osavad”

Algklasside õpilastele tahetakse koolis pakkuda võimalust osaleda huviringis, mille vaimset pingutust nõudvad tegevused kasvatavad tarkusevaru ja praktiliste ülesannete täitmisest suureneb osavus.

Ringijuhiks hakkamist on vaaginud klassiõpetaja Mare Paidra.

 

Ülevaate koostas

Toivo Ärtis,
huvijuht

Info ja täpsustused tel 5569 6719; e-post toivo.artis@kambja.edu.ee