Lõpuklassiõpilased kavandavad eluteelisi samme

Koolist väljalennu lävepakule jõudnud üheksanda klassi õpilased kohtuvad septembrikuu viimasel nädalal karjäärinõustajaga nii grupivestluses kui individuaalsetel nõustamistel.

Põhikooli üheksandal aastal tuleb igal noorel enda jaoks selgeks mõelda, millised on tema edasised valikud nii järgmise kooli kui kaugemate eluteeliste suundumuste osas.  Sihtasutuse Innove Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Sirje Tarraste on juba mitmel aastal aidanud kaasa, et Kambja kooli lõpuklasside õpilased  oleksid karjääritargad ning kujundaksid oma tulevikukavad kaalutletult.

Selle õppeaasta   lõpuklassi õpilastega kohtub Sirje Tarraste esimest korda kolmapäeval, 26. septembril, et vestluse korras tutvustada edasiõppimisvõimalusi ja teisi sellega seonduvaid teemasid. Teise ja kolmanda tunni ajal vestleb karjäärinõustaja IX b klassi õpilastega, neljanda ja viienda tunni ajal IX a klassi õpilastega. Kohtumised karjäärinõustajaga toimuvad ajalooklassis.

Neljapäevaks ja reedeks on õpilastel võimalik karjäärinõustajaga kokku leppida individuaalsed nõustamised.

Karjäärinõustaja Sirje Tarraste südame ja hingega tehtud tööd on väga kõrgelt kõrgelt hinnanud ja enda arengule kasulikuks pidanud paljud  Kambja kooli lõpetajad juba mitmel-mitmel aastal. Varasematelt kooliõdedelt-koolivendadelt kuuldud kiitvavad hinnangud on saanud Kambjas parimaks reklaamiks karjäärinõustamisele.

Toivo Ärtis,
karjäärikoordinaator